Plentyn heb ddyn: Pam mae mwy a mwy o fenywod sengl yn dod yn fam

Yna yr wyf yn ei wneud ar ei ben ei hun

Plentyn heb gŵr pam mae mwy a mwy o fenywod sengl gyflawni eu dymuniad i gael plant heb BartnerPlentyn heb gŵr sut i gwrdd anodd y penderfyniad hwn yw, gyda beth trwm pwysau cymdeithasol, yr Un mamau i'w ddisgwyl a beth yw'r cyfreithiol a meddygol posibiliadau ar gyfer y boddhad o awydd i gael plentyn fel un fenyw, ar hyn o bryd, esboniodd yr awdur a'r arbenigwr ar y teulu pynciau Christina Mondlos o Hanover, yn ei lyfr newydd, Yna y byddaf yn ei wneud yn ei ben ei hun Os menywod sengl yn penderfynu i gael plentyn, ac felly eich lwc, hyd yn oed yn y Llaw. I gwestiwn, pam mae mwy a mwy o fenywod sengl yn dewis i fod yn fam heb dad, Christina Mondlos: Rydym yn byw mewn cymdeithas lle mae ein syniadau am deulu a caru, bondiau a chysylltiadau cryf yn newid. Blaenorol perthynas a theulu ffurflenni l golygfaol yn raddol ac yn rhoi ffordd i ystod o ffurfiau newydd o byw gyda'i gilydd. Yn benodol, bydd merched ifanc yn aml wedi dim diddordeb cryf mewn perthynas sefydlog Fideo Dyddio Sgwrsio ar yr un pryd wedi cael eu datblygu yn y blynyddoedd diwethaf, technegau newydd o atgynhyrchu ac yn dod yn fwy cyffredin. Ffrwythloni artiffisial ar gyfer menywod drwy gyfrwng sberm rhodd yn awr yn y weithdrefn Safonol.

Plentyn anghenion tad, hei t es

Felly tra ar y naill law, mae llawer yn teimlo nid yn unig yn barod ar gyfer ymrwymiad, neu plentyn eu hunain, gan gynnig y feddyginiaeth, ar y llaw arall, mae merched sydd â awydd i gael plant yn y modd hwn: y tystion o epil heb Bartner. Menywod sengl, y dreth at eu awydd i gael plant heb Bartner yn cwrdd, bydd yn rhaid i gyfrif gyda beirniadaeth ddifrifol gan y gymdeithas. Ond y ffaith yw hynny? Y manteision ac anfanteision o fam-i-plant-i'r teulu, yn ysgrifennu Christina Mondlos: Angen bechgyn a merched gwryw gweledigaeth yn y agosaf cylch teulu? Mewn astudiaeth yn America, pobl ifanc yn cael eu harchwilio, a oedd yn tyfodd i fyny i ddal mewn rhieni tŷ, mae'n troi allan bod y plant hyn yn tueddu i fod yn llai i rhyw-benodol ymddygiad. Merched yn cael eu disgrifio fel mwy annibynnol a bechgyn mor sensitif fel hyn yn draddodiadol mae teuluoedd gyda mam a dad yn yr achos Fideo Dyddio Sgwrsio Y gall plant gael eu gweld yn llai, cymdeithasol ddiffinio rôl rhywedd, yn fantais, ond nid yw dan anfantais. Y gwregysa anfantais bendant yn ei ben ei hun: chi ei ben ei hun yn y rhan fwyaf o yn y canol ac mewn poen, ei ben ei hun, a gyda'r holl ofynion o ofal ar gyfer y plentyn, ar ei ben ei hun gyda'r cyfrifoldeb ariannol. Y penderfyniad ar gyfer y plentyn heb Bartner yn ei gwneud hi'n hanfodol i chi ystyried yn ofalus p'un a yw'n tyfu o ran adnoddau yw unig bryder am blentyn. Christina Mondlos yn disgrifio yn eithaf cywir, bod anfantais Bosibl, os bydd plant yn tyfu i fyny heb dad, yn y garere diffyg adnoddau, megis adnoddau ariannol, amser a sylw. Mae'r rhan fwyaf o rieni fyddai'n hoffi ei gael ar gyfer eich plentyn yn cael bob amser digon o wres, amynedd ac amser. Fodd bynnag, hyd yn oed os yw hyn yn yn fwy anodd nag ar gyfer rhieni, felly rhaid i chi fod yn ymwybodol bod hyn yn sefyllfa ddelfrydol yn cyflawni mewn gwirionedd, yn un o'r teulu yn barhaol. A hyd yn oed os yw'n cael ei yn unig staffio ar gyfer Un troseddwyr yn fwy anodd, dylai fod yn i gwrdd ag anghenion y plentyn, fel rhieni, yn ôl astudiaeth o Brydain Fawr yn dangos eu bod wedi mantais arall: Sengl-Mumm wedi cael yn delio gyda'u plant Ma uwch o foddhad ac yn sylweddol Weinberger. Mae'r addasiad i ddod yn Rhieni yn chwarae, felly mae rôl i fod yn rhy isel. Menywod a dynion mewn perthynas sefydlog, mae'n gwneud yn llawer haws i chi benderfynu cael plant.

O'r fath clasurol teulu fertil yn cael ei ystyried fel y cwrs ac yn y Mae cymdeithas wedi dod i gael ei ddisgwyl.

Pâr, sydd yn aml yn uchel o dan bwysau cymdeithasol ac, er enghraifft, gwthio gan yn aml cwestiynau fel yr awydd i gael plant ac yn fwy a mwy o fabanod yn y cylch o ffrindiau i ddechrau yn y Cyfnod o deuluoedd, fertil. Nid yw hyn yn fenyw yn penderfynu i absenoldeb mamolaeth, hyd yn oed er bod bywyd gyda phlentyn, yn cyfateb yn gyfrinachol gyda eich Dymuniadau a disgwyliadau mewn bywyd.
sgwrsio fideo gyda merched rhad ac am ddim a chofrestru fideo cyflwyniad Dyddio i gwrdd â chi am berthynas dod i adnabod y ddinas sgwrsio ar-lein rhad ac am ddim roulette ar-lein rhad ac am ddim safleoedd yn byw Dating heb gofrestru fideo ar-lein ystafelloedd sgwrsio Dyddio Yr wyf yn awyddus i gwrdd â chi sgwrs roulette lawrlwytho am ddim