Mae hyn, wrth gwrs, bydd yn fod yn benodol i chi, ond yn cadw mewn cof yr awgrymiadau a roddir uchod. Osgoi geiriau eich bod yn siarad am pwy ydych chi, megis hwyl, yn ofalgar, neu unrhyw beth arall.

Yn hytrach na thaflu allan y geiriau, yn defnyddio enghreifftiau go iawn trwy roi llun gyda eich delwedd yn ei phen.

Fod yn onest, ond ceisiwch swnio’n ddiddorol

Hyd yn oed os mae’n hoffi gwylio llawer o DELEDU? Bob amser osgoi geiriau cyffredin a Hobïau. Nid oes dim yn fwy deniadol na arddangosfa o ddiddordeb ac angerdd.

Beth bynnag mae’n

About