Oherwydd bod rhai pobl yn gwybod yr holl amser, ac eraill, mae hefyd yn ymddangos yn hyfryd ac yn smart, nid ydynt mor boblogaidd. Y gwahaniaeth yw bod y bobl y byddent yn hoffi i gwrdd yn fedrus yn gosod y rheolau o cellwair caru i ymarfer.

Cellwair caru yn bosibl nid yn unig mewn bywyd go iawn, ond hefyd wrth gyfathrebu ar y Rhyngrwyd

Y grefft o cellwair caru yn hawdd i ddysgu, dilyn ein cyngor a byddwch yn llwyddo.

Cellwair caru yn sgwrsio: y manteision ac anfanteision o cellwair caru yn sgwrsio

Os ydych yn cwrdd ar-lein i flirt, byddwch fel arfer yn defnyddio sgwrsio.

OK, yna, yn eistedd yn y cartref yn eich Bathrobe a Sliperi o flaen y monitor ac yn gwneud i’ch calon guro’n gyflymach

Byddwch hefyd yn cael digon o amser i feddwl am eich ailadroddiadau ac y fraint o gymryd torri neu torri ar draws y cyfathrebu pryd bynnag y Byddwch eisiau.

Cyn gwneud penderfyniad ynghylch y cam nesaf, dylech ddod â eich profiad o fywyd ac i feddwl am a yw’n werth parhau i rwydweithio mewn gwirionedd. Ac, os yw eich interlocutor yn ddiddorol iawn, yn cael y dewrder i drefnu cyfarfod.

Ar-lein yn cellwair caru wedi anfantais ddifrifol — mae’n amhosibl i ddefnyddio iaith y corff a gwneud cais»llygad atyniad».

Er bod defnyddwyr y Rhyngrwyd wedi dod o hyd i ffordd allan ac yn ei ddefnyddio i gyfleu emosiynau

About